Zameldować się

Odpraw się online i znajdź miejsce przechowywania kluczy

Drodzy Goście, Dziękujemy za wybranie naszej odprawy online. Zgodnie z art. 29 i 30 federalnej ustawy rejestracyjnej (BMG) jesteśmy zobowiązani do wypełnienia formularzy rejestracyjnych. Prosimy o prawidłowe wypełnienie tego pola. Po wykonaniu tej czynności dowiesz się, gdzie znajduje się Twój klucz. W przypadku problemów prosimy dzwonić pod numer: 05031 / 9603373